58 festivals en 78 theatermakers krijgen meerjarige subsidie

Foto: Arnhem Nieuws

Het Fonds Podiumkunsten geeft vanaf 2021 aan 58 festivals en 78 theatermakers en producerende instellingen een subsidie van meerdere jaren. Vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen definitief een programmeringsbijdrage.

En elk festival dat werd voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgt die ook echt. Er zijn ook nieuwe festivals bij, zoals Roadburn en FestiValderAa. In Arnhem kreeg alleen de aanvraag van het Hoogte80 festival een positieve reactie.

Slechts 39 procent aanvragers gehonoreerd

Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39 procent wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger. Vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook.

Maatwerk

Voor de periode 2021-2024 is de koppeling tussen subsidiehoogte en het aantal prestaties, die als zeer knellend werd ervaren, losgelaten. Mede om die reden is de nieuwe regeling verdeeld in drie categorieën, waarbij aanvragers een categorie kiezen die past bij hun werkpraktijk. Bij een hoger subsidiebedrag gelden zwaardere eisen. Het Fonds kan hierdoor meer maatwerk bieden. Ook is er ruimte gecreëerd voor nieuwkomers en andere werkvormen.

Festivals met aparte meerjarige regeling

Voor festivals is een aparte meerjarige regeling gemaakt. Een die beter inspeelt op de variëteit aan festivals en hun lokale inbedding. Festivals konden aanspraak maken op een bijdrage in de programmeringskosten en een organisatiebijdrage. Voor beide subsidies zijn per landsdeel (Noord, Oost, West, Midden en Zuid) verschillende bedragen beschikbaar. Door per landsdeel te werken, is een goede landelijke spreiding gegarandeerd. Om de regeling zorgvuldig te kunnen uitvoeren heeft het Fonds samengewerkt met gemeenten en provincies. Zij droegen voor hun eigen landsdeel commissieleden voor.

Goede landelijke spreiding

“We ondersteunen de komende vier jaar een grote diversiteit aan festivals door het hele land: van grootschalig en multidisciplinair tot klein en opererend in een niche,” zegt directeur Henriëtte Post. Voor festivals werd een aparte regeling gemaakt, aldus het fonds. “Een die beter inspeelt op de variëteit aan festivals en hun lokale inbedding. De kennis over lokale worteling en bijdrage van een festival aan het regionale makersklimaat werd optimaal meegenomen in de beoordeling. Dit was mogelijk door het samenwerken met landsdeel adviseurs. Voor beide subsidies zijn per landsdeel (Noord, Oost, West, Midden en Zuid) verschillende bedragen beschikbaar. Door per landsdeel te werken is een goede landelijke spreiding gegarandeerd.”

Covid-19

Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de plannen die op 2 maart 2020 bij het Fonds zijn ingediend. Inmiddels is de werkelijkheid waarop die plannen zijn gebaseerd danig veranderd. Henriëtte Post: “Onze sector is hard getroffen door de virusuitbraak. Wij gaan daarom ook met alle gehonoreerde aanvragers kijken of en hoe effecten van Covid-19 de ingediende plannen beïnvloeden en welke aanpassingen nodig zijn. Op die manier willen we proberen de consequenties zoveel mogelijk te beperken”.

Meer informatie

Alle adviezen en toekenningen van de meerjarige subsidies 2021-2024 kun je vinden op de website meerjarig.fondspodiumkunsten.nl.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden