De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog en meer

Foto: De Bosatlas

De omvangrijke Bosatlasfamilie is uitgebreid. Heldere kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek fotomateriaal laten de Tweede Wereldoorlog op een nieuwe manier zien.

Vanaf nu is De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog verkrijgbaar.

Ook de doorwerking in politiek en maatschappij

Niet alleen de aanloop en de oorlogsperiode komen aan bod, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van vandaag. De Bosatlas vertelt hiermee op de eigen kenmerkende wijze het verhaal over 75 jaar vrijheid en strijd tegen onvrijheid. De atlas is tot stand gekomen in samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Breed perspectief

De Tweede Wereldoorlog is een historische periode én schakelpunt in een eeuw wereldgeschiedenis. Uniek is het brede perspectief van De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog. Naast het vanuit diverse invalshoeken uitlichten van de vijf oorlogsjaren, laat de atlas ook zien hoe opkomende ideologieën in het interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de voedingsbodem leggen voor het grote conflict. En hoe sterk de oorlog ook na 1945 doorwerkt in de wereldpolitiek.

Overzicht van vrijheid en onvrijheid

Denk aan de herschikking van de politieke wereldkaart, de oprichting van de Verenigde Naties, dekolonisatie-oorlogen, de Koude Oorlog en vredesmissies. Anno nu zijn de effecten nog altijd waarneembaar. De Bosatlas sluit af met een overzicht van vrijheid en onvrijheid in de huidige wereld en toont daarmee aan hoe bijzonder 75 jaar leven in vrijheid in Nederland is.

Grote militaire veldslagen en het leven van alledag

In compacte beeldverhalen brengt de atlas zowel grote militaire veldslagen als het leven van alledag in beeld. Verhalen over de Duitse inval, vervolging, collaboratie, verzet en de bevrijding. Als ook over de oorlog in Nederlands-Indië en de Japanse bezetting. En over vredesmissies, Srebrenica, internationale samenwerking, politieke, economische en individuele (on)vrijheid, herdenken en vieren.

Beeldverhaal over de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten

Aandacht is er voor onder een breed publiek bekende onderwerpen. Dat zijn bijvoorbeeld de inname van goederen zoals fietsen en klokken door de bezetter, de talloze restricties die de Joden kregen opgelegd en de naoorlogse berechting van collaborateurs.
Ook belicht de atlas thema’s die een stuk minder bekend zijn. Om een uitkering te behouden, werkten veel Nederlanders vóór het uitbreken van de oorlog in Duitsland en zag de Duivenbrigade erop toe dat duiven niet langer uitvlogen. Het Kattenburgtransport, waarvan een zeldzaam reisverslag is teruggevonden, geeft een indringend beeld van de deportatie van Joden. De laatste Europese veldslag van de Tweede Wereldoorlog vond plaats op Texel, tussen Georgiërs en Duitsers.

Exemplaren gratis verspreid onder scholen voortgezet onderwijs

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei ter gelegenheid van de viering van 75 jaar vrijheid. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) maakt het met steun van de Nationale Postcode Loterij mogelijk dat tien duizend exemplaren van de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog gratis worden verspreid onder alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland.
De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog is vanaf heden verkrijgbaar voor € 39,95.
Kijk ook op debosatlasvandetweedewereldoorlog.nl Inkijkexemplaar.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden