Tot aan Pasen dagelijkse avonddiensten met jongeren uit Taizé

Foto: Ateliers et Presses de Taizé

In de 40 dagen tijd, de periode voor Pasen (van 6 maart t/m 20 april 2019) organiseren de Arnhemse kerken samen een dagelijkse avonddienst.

Vier jongeren uit Taizé verlenen steun door een tijdelijke Taizé-community in Arnhem te vormen en de avondgebeden te leiden.

Avondgebed

Tijdens de veertigdagentijd is er elke avond een Taizégebed. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, om mee te zingen en mee te bidden, ook wanneer je voor het eerst komt.

Hoe ziet een Taizégebed eruit? Tijdens het Taizégebed worden korte liederen afgewisseld met stilte en lezing uit de Bijbel. De gebeden van Taizé zijn rustgevend, eenvoudig en meditatief. Korte en prachtige melodieën worden in verschillende talen gezongen, en meditatief herhaald. Het zingt gemakkelijk mee, en de herhaling zorgt dat je de liederen echt tot je kan nemen. Tijdens het gebed wordt er voorgelezen uit de Bijbel, zijn er voorbedes, en wordt er ruim de tijd genomen om met elkaar stil te zijn.

De Taizégebeden duren ongeveer 45 minuten en worden gehouden van 19.00 uur-19.45 uur. Voor een schema van de verschillende data en adressen van de gebeden kun je hier kijken.

Vrijwilligerswerk

De Arnhemse kerken hebben gezamenlijk de komst van de jongeren geregeld. De kerken heten hen in deze periode welkom in de avonddiensten,  die rouleren over de diverse kerkgebouwen. Ook zullen de jongeren zich inzetten in allerlei soorten vrijwilligerswerk en zijn zij beschikbaar om over hun leven in Taizé te vertellen.

Over Taizé

Elke zomer gaan duizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé, een klein dorpje in Frankrijk. In dit kleine dorpje staat een christelijk (eucumenisch) klooster waar zo’n zeventig broeders leven, bidden en werken. Het is een plek om geïnspireerd te worden, om jongeren van over de hele wereld te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen stil te zijn tijdens de gebeden.

Taizé reikt verder dan de plaatselijke gemeenschap alleen. Op verschillende plaatsen in de wereld leven kleine gemeenschappen van broeders, vaak tussen armen en mensen in moeilijke omstandigheden. Daarnaast is de meertalige muziek en liturgie van Taize wereldwijd bekend en vinden er in veel landen taizevieringen plaats waar gelovigen uit verschillende christelijke gemeenten aan deelnemen. En tot slot heeft de missie van Taizé voor een ‘Pelgrimage van vertrouwen op aarde’ de harten van veel jongeren geraakt die met Taizé in aanraking zijn gekomen.

Taizé in Arnhem

Taizé in Arnhem is een initiatief van: Hemelsbreed, de RKK, de PKN, de Kruiskerk, de Koepelkerk, Stadsklooster Arnhem, Baptistengemeente Arnhem-centrum, Dorpskerk Schaarsbergen, Raad van Kerken Arnhem, Leger des Heils en Youth for Christ.

Waar en wanneer

De diensten vinden elke avond plaats van 19.00 tot 20.00 in een van de deelnemende kerken.

Voor de locaties zie de website https://taizeinarnhem.wordpress.com/

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden