Rijnstad benoemt nieuwe directeur

Foto: Rijnstad

De Raad van Toezicht van Rijnstad heeft Joke Wisseborn-Remigius benoemd tot directeur-bestuurder van de organisatie. Daarmee volgt zij Paul Roessen op die als interim directeur-bestuurder vanaf juli 2019 deze functie vervuld.

Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en hulpverlening in Arnhem en omgeving. De organisatie telt 150 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers. Paul Roessen draagt per 15 november zijn taken over aan Joke Wisseborn-Remigius.

Landelijke trekkersrolRijnstad

Joke Wisseborn-Remigius heeft tweeëntwintig jaar bij Justitie gewerkt en aansluitend zestien jaar bij het Leger des Heils. Daar is zij de laatste jaren werkzaam als Algemeen Directeur van de regio Limburg en Brabant. In haar werk bij het Leger des Heils heeft Wisseborn-Remigius ruime ervaring opgedaan met de ontwikkelingen in het sociaal domein. Verder heeft zij ervaringen ook met het besturen en positioneren van een organisatie in het externe veld en samenwerking met netwerkpartners. Daarnaast heeft zij een landelijke trekkersrol vervuld in de ontwikkeling van krachtgericht werken en ervaringsdeskundigheid.

What do you want to do ?

New mail

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden