Programma Voel je goed! werkt bij laaggeletteren

‘Voel je goed!’ is gericht op gezondheid en geletterdheid
Foto: Jill Wellington via Pixabay

De erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft ‘Voel je goed!’ van Stichting Lezen en Schrijven de erkenning Goed onderbouwd.

De aanpak van Voel je goed! richt zich op een gezonder gevoel en gezonder gewicht bij laaggeletterde volwassenen. Met deze erkenning geeft het RIVM aan dat de aanpak voldoet aan de gestelde criteria.

Taal voor het leven

Eerder bleek al uit wetenschappelijk onderzoek dat ‘Voel je goed!’ werkt. Door de erkenning zijn interventies die succesvol werken aan gezonde leefstijl extra goed vindbaar voor gemeenten en organisaties. Op taalvoorhetleven.nl staat alle informatie over Voel je goed!
De erkenningscommissie bestaat uit deskundigen uit wetenschap en praktijk. De commissie stelt in haar rapportage van april 2020 dat Voel je goed! een heldere opzet heeft. Laaggeletterden zijn betrokken bij de ontwikkeling. Daardoor heeft de aanpak een mix aan elementen. Voor uitvoerders is er een compleet pakket aan materialen. Ook is er een goede infrastructuur voor implementatie beschikbaar. De titel ‘Voel je goed!’ koos Stichting Lezen en Schrijven samen met de doelgroep. Daardoor is het heel aansprekend. De commissie geeft als aandachtspunt: de grote afhankelijkheid van lokale randvoorwaarden. Dat kan zijn, bijvoorbeeld, het dragen van de kosten en de expertise om subsidies te werven.

Gezonder zowel fysiek als mentaal

‘Voel je goed!’ richt zich op lager opgeleide volwassenen. Deze mensen die laaggeletterd zijn willen ook werken aan een gezonder gewicht. Het doel van ‘Voel je goed!’ is dat deelnemers zich gezonder gaan voelen (zowel fysiek als mentaal). Dat houdt in ook een gezonder gewicht. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, inclusief taalvaardigheden (in relatie tot gezondheid). Ook draait de aanpak om de beïnvloedende factoren bij voedings- en beweeggedrag.

Zes maanden wekelijkse lessen

Gedurende zes maanden volgen de deelnemers in totaal 20 lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Dit gebeurt in groepjes van ongeveer vier tot zes deelnemers. De wekelijkse lessen gaan over gezonder eten en meer bewegen. Ook behandelt de vrijwilliger elementen als motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding met een diëtist. Daarnaast begeleidt de diëtist de deelnemers door vier tot vijf individuele afspraken.
Deelnemer Hella vertelt: “Na 54 jaar durf ik eindelijk te zeggen dat ik me goed voel. Ik kookte altijd met potjes en flesjes. Toen ik door de lessen van Voel je goed! leerde wat erin zat, dacht ik: dat doe ik niet meer.”

Wetenschappelijk

Wetenschappelijk onderzoek toonde al eerder aan dat Voel je goed! werkt. Na afloop voelen deelnemers zich gezonder en wegen minder. FNO zorg voor kansen, Achmea, Lidl, Ipskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder maken Voel je goed! mogelijk.
Erkenningscommissie RIVM: “Er is een uitgebreide en zorgvuldige beschrijving van de aanpak Voel je goed! en bijbehorende activiteiten. Dit is tot in de puntjes verzorgd en biedt nieuwe aanbieders een heel compleet maatwerkpakket.”
Geke van Velzen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven: “Voel je goed! biedt kansen voor de integrale aanpak van laaggeletterdheid. Het is mooi dat deze aanpak is erkend door het RIVM. Nu schrijven gemeenten plannen voor de aanpak van laaggeletterdheid in het kader van het rijksprogramma Tel mee met Taal.”

Relevante documenten:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden