Gelderlanders opgeroepen om keuze voor Donorwet in te vullen

Foto: Donorregistratie

Tijdens de Week van het Donorregister (21-27 oktober) informeert en motiveert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlanders hun keuze in te vullen in het Donorregister.

Sinds het aannemen van de nieuwe Donorwet in februari 2018 hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. Het ministerie van VWS roept Gelderlanders op hun keuze in te vullen.

Wel of geen bezwaar

De week staat in het teken van de nieuwe Donorwet die op 1 juli 2020 ingaat. In de nieuwe wet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar vanaf die datum in het Donorregister komt. Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan.

Zichtbare campagne

Op dit moment hebben bijna 6,7 miljoen (44 procent) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder hun keuze geregistreerd. Voorlichtingsteams gaan vanaf de Week van het Donorregister tot 1 juli 2020 door heel Nederland de straat op. Hiermee willen zij Nederlanders, die nog niet in het Donorregister staan,  informeren en motiveren hun keuze in te vullen. Daarnaast vinden er in zo’n 70 ziekenhuizen activiteiten plaats. Verder is de campagne zichtbaar op radio, TV, in en op vervoersmiddelen zoals bussen en vrachtwagens.

De Week van het Donorregister is onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘Het nieuwe Donorregister’ van het ministerie van VWS.

Verschillen mannen en vrouwen

Vrouwen hebben hun keuze vaker ingevuld in het Donorregister dan mannen (45% tegenover 39%)*. Van de vrouwen en mannen die hun keuze hebben ingevuld is de verdeling als volgt:

  • Toestemming voor orgaandonatie: vrouwen 60%, mannen 57%
  • Geen toestemming voor orgaandonatie: vrouwen 29%, mannen 31%
  • Familie of andere aangewezen persoon beslist over orgaandonatie: vrouwen 11%, mannen 12%

*Op provinciaal niveau zijn kleine verschillen wat betreft de ingevulde keuzes van Nederlanders.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden