Nieuwe lichtplan binnenstad Arnhem

Foto: Koepelkerk

De herinrichting van de zuidelijke binnenstad is aanleiding geweest om voor de gehele binnenstad een nieuwe huisstijl van verlichtingsarmaturen te ontwikkelen.

Bij het opstellen van dit verlichtingsplan is gebleken dat de straatverlichting op een aantal locaties niet toereikend is voor het gewenste nachtbeeld.

Straat- en sfeerverlichting

Voor de pleinen in de binnenstad is er bijvoorbeeld ook behoefte aan mogelijkheden om gevels van panden te verlichten. Voor het centrumdeel van de binnenstad is een lichtvisie opgesteld. Hierin zijn zowel straatverlichting als sfeerverlichting opgenomen.

Eenduidig lichtbeeld binnenstad

Voor de straatverlichting is gekozen voor een type LED-armatuur die als hangarmatuur, gevelarmatuur, lage – en hoge lichtmast wordt toegepast in de binnenstad. Hierdoor ontstaat een eenduidig licht – of sfeerbeeld. Voor de sfeerverlichting gaat het om de verlichting van pleinen, solitaire monumentale gebouwen of bruggen, knooppunten in het winkelgebied en de verlichting van gevelwanden. De straatverlichting is al vervangen bij de herinrichting van de zuidelijke binnenstad.
Bekijk de lichtvisie voor de binnenstad van Arnhem (pdf, 4MB) met daarin een beschrijving van het lichtplan.

Korenkwartier en Musiskwartier

In augustus 2020 is gestart met het vervangen van de openbare verlichting in de binnenstad. Veel is al gereed. Zo is in het Koren- en Musiskwartier inmiddels de openbare verlichting waar nodig vervangen. Dit geldt ook voor het Janskwartier. Uitzondering hierop is de verlichting rond de koepelkerk. Het vervangen van deze verlichting gebeurt nog op een later moment. Het voormalig postkantoor is wel al voorzien van nieuwe gevelverlichting. Deze verlichting is beter en duurzamer dan de verlichting die er eerst hing. Inmiddels is ook gestart met het vervangen van de openbare verlichting in de hoofdwinkelstraten.
Op het Gele Rijders Plein is een aantal nieuwe lichtmasten geplaatst. Deze masten hebben kleurenspots die het ‘evenemententerrein’ (de grasmat) kunnen verlichten met kleuren die op dat moment actueel zijn (denk bijvoorbeeld aan Koningsdag of de Airborne herdenkingen).

Nieuwe verlichting Koepelkerk

Werd de kerk vroeger alleen beschenen door enkele masten, heeft deze nu eigen verlichting. Spots op de grond verlichten de gevel en vier nieuwe masten beschijnen nu ook de koepel en het torentje. Dit gebeurde voorheen niet. De werkzaamheden zijn onderdeel van het lichtplan voor de binnenstad. Kijk hier: Nieuwe verlichting voor de Koepelkerk.

Verdere werkzaamheden

Voorjaar 2021 is de gemeente gestart met de werkzaamheden in het Rozetkwartier aansluitend in de zomerperiode de 7Straatjes en het Land van de Markt. Tot slot werkt zij momenteel aan de voorbereiding van het aanlichten van de koepelkerk op het Jansplein. De realisatie van deze verlichting verwacht de gemeente te kunnen uitvoeren in de winter van 2021/ 2022.lichtplan

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen