Gemeente op koers met CO2-reductie

Foto: Gemeente Arnhem

Als de gemeente op deze weg doorgaat met de ingezette duurzaamheids- en milieumaatregelen, dan ligt ze op koers om in 2023 veertig procent meer CO2-reductie te realiseren dan in 2018 nog het geval was.

Dat blijkt uit de onlangs uitgevoerde halfjaar-rapportage in het kader van haar gemeentelijk Klimaatplan.

De CO2-footprint van de gemeente (waarbij ze ook het Sportbedrijf en Scalabor onder de gemeentelijke organisatie rekent) was over 2020 al twintig procent lager dan die in 2018. Een deel van die verlaging komt door corona, maar ook door genomen maatregelen. Naast CO2-reductie is het verlagen van het energieverbruik een belangrijk doel en ook daaraan heeft de gemeente voldaan en dus ook kosten bespaard.

Groene stroomCO2

In 2020 bedroeg Arnhem’s CO2-footprint 4.424 ton. In het diagram kun je zien hoe dit verdeeld is. Het waren vooral ons elektriciteitsverbruik (van panden en de openbare ruimte), aardgas, stadsverwarming en het doelgroepenvervoer die verantwoordelijk zijn voor die uitstoot. Omdat een deel van de gerealiseerde daling toe te schrijven is aan corona, is 2020 niet representatief voor de totale trend.

Arnhem’s Klimaatplan

Als de gemeente alle geplande maatregelen kan uitvoeren, haalt zeĀ  in 2023 de veertig procent-reductie ten opzichte van 2018. De belangrijkste van die maatregelen zijn het overstappen op groene stroom en het verder verduurzamen van ons wagenpark en het doelgroepenvervoer.
Bekijk het Klimaatplan gemeente – Gemeente Arnhem voor meer informatie over Arnhem’s Klimaatplan.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden