Arnhem zoekt leden voor hoofd- en centraal stembureau

Foto: Gemeente Arnhem

Voor de verkiezingen in 2022 voor gemeenteraad en Provinciale Staten zoeken de gemeente en provincie voor de komende vier jaar naar vier leden en drie plaatsvervangende leden voor het hoofd- en centraal stembureau. Heb je belangstelling?

Je kunt reageren tot en met 14 november.

Centraal stembureau

In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het hoofd- en centraal stembureau heeft tot taak de uitslag van die verkiezing in Arnhem vast te stellen. Deze rol vervult het hoofd- en centraal stembureau ook bij de verkiezingen voor Provinciale Staten.
De voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau is de burgemeester. Verder bestaat het hoofd- en centraal stembureau uit vier leden en drie plaatsvervangende leden. Hun huidige benoemingstermijn loopt af per 1 januari 2022. Daarom zoekt de gemeente voor een nieuwe termijn van vier jaar leden en plaatsvervangende leden.

Functiebeschrijving

Het betreft een onbezoldigde functie. Het hoofd- en centraal stembureau beslist over de uitvoering van bepalingen uit de Kieswet. Denk aan het vaststellen van de kandidatenlijsten, van de uitkomst van de stemming en van de uitslag van de verkiezing. Daartoe vinden er rond elke verkiezing een aantal, merendeels openbare, zittingen plaats.

Wie zoekt de gemeente?

Heb jij:

  • affiniteit met verkiezingen en het kiesrecht
  • ervaring met politieke, bestuurlijke, en bestuurs- en staatsrechtelijke vraagstukken
  • gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het openbaar bestuur
  • een onafhankelijke instelling, en
  • goede communicatieve vaardigheden

dan nodigt de gemeente jou van harte uit jouw belangstelling kenbaar te maken.

Gemeente Arnhem wijst erop dat het lidmaatschap van het hoofd- en centraal stembureau onverenigbaar is met iedere functie die zou kunnen leiden tot gerede twijfel over de onafhankelijke en onpartijdige oordeelsvorming door het hoofd- en centraal stembureau. Dit geldt bijvoorbeeld voor een actieve rol in een politiek-bestuurlijke functie of een actieve bestuurlijke rol binnen een politieke partij. De gemeente streeft naar een diverse samenstelling van het hoofd- en centraal stembureau.

Heb jij belangstelling?

Stuur dan een e-mail met jouw motivatie en CV naar [email protected] met als onderwerp Sollicitatie. Gesprekken naar aanleiding van de sollicitaties vinden plaats in de week van 22 november 2021.
Voor vragen over de inhoud van de vacature of de procedure kunt u contact opnemen met Ruud Wille van Bureau Verkiezingen (bereikbaar via 0800-1809 of [email protected]).

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden