Arnhemmers kiezen voor natuur, groen en recreatie

Foto: Gemeente Arnhem

Van 16 september tot 1 oktober hebben bijna 3.600 inwoners van de gemeente Arnhem via de online enquête Koerswijzer laten weten hoe ze denken over de opgaven waar de stad voor staat.

De resultaten zijn nu bekend en worden meegenomen in de Omgevingsvisie 2040. De gemeente wil hierover graag verder met inwoners in gesprek.

Resultaten koerswijzer

Op basis van de keuzes die de inwoners bij de verschillende stellingen hebben gemaakt, kwam het scenario Compacte Stad het vaakst als voorkeursscenario uit de Koerswijzer. 55 procent van de invullers heeft dit scenario als voorkeursscenario gekregen. De verschillen tussen de scenario’s waren echter niet groot. Gemiddeld was de overeenkomst met dit scenario bij invullers 54 procent. De overeenkomst met de andere scenario’s was gemiddeld 47 procent bij Stad van Boulevards en 45 procent bij Netwerkstad.

Opvallend hoge score voor netwerkstad

Bijna alle inwoners (91 procent) wilden ook de scenario’s zien en beoordelen. Opvallend is dat inwoners hierbij de hoogste score toekenden aan het scenario Netwerkstad. Dit scenario werd gemiddeld beoordeeld met een 7,3, tegenover een 6,6 voor Compacte Stad en een 6,1 voor Stad van Boulevards.

Natuur en groen belangrijkste thema

Het belangrijkste thema voor inwoners van Arnhem is Natuur, groen en recreatie. Het thema Voorzieningen (aanbod van winkels, horeca, supermarkt, huisarts) en Klimaat en Energie stonden ook in de top 3. Het thema dat het minst vaak in de top drie is opgenomen is Mobiliteit. Verder geeft 44 procent van de respondenten aan in het vervolg te willen meepraten over de Omgevingsvisie.
De resultaten van de koerswijzer laten geen echte voorkeur voor een scenario zien. Voor de omgevingsvisie is het belangrijk om duidelijker te krijgen wat de Arnhemmer aanspreekt in de verschillende scenario’s en welke functies (wonen, werken en vrije tijd)  de Arnhemmer op welke plek belangrijk vindt. De gemeente wil daarom graag verder met jou in gesprek over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de inrichting van de ruimte.

Verder in gesprek op meedenken.arnhem.nl

Het belangrijkste thema voor inwoners van Arnhem is Natuur, groen en recreatie. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om 16.000 woningen bij te bouwen. Hoogbouw kan een uitkomst zijn om het groen te behouden. Dit is het eerste onderwerp waarover de gemeente met jou in gesprek wil. Van maandag 7 tot en met 21 december staan er stellingen over hoogbouw online op meedenken.arnhem.nl/omgevingsvisie. Doe je ook mee?

Bijlage: Rapportage Koerswijzer

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden