Gemeentelijke CO2-footprint wordt kleiner

Foto: Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem, arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor en Sportbedrijf Arnhem zijn goed op weg met hun gezamenlijke klimaat- en energieambities. Uit de meest recente CO2-footprint blijkt namelijk een lichte daling in vergelijking met 2018.

De maatregelen die grote impact hebben op onze CO2-footprint moeten we nog nemen en zijn nog niet terug te zien in die van 2019. Maar toch hebben is er al een lichte daling van de CO2-footprint van de stad.

Uitstoot gedaald

In 2019 bedroeg de CO2-footprint 5.348 ton CO2. Deze uitstoot werd vooral veroorzaakt door elektriciteitsverbruik van panden en openbare ruimte, aardgas en stadswarmte voor panden en het doelgroepenvervoer. Ten opzichte van 2018 is de uitstoot in 2019 met 3,3% gedaald.
Grafiek van de co2-uitstoot in Arnhem in 2018 (5530 ton) en in 2019 (5348 ton)

Belangrijkste dalingen

De belangrijkste dalingen in de footprint zitten in een lager aardgasverbruik bij het Sportbedrijf, een lager gebruik van stadswarmte bij zowel de gemeente als Scalabor en het opwekken van stroom door zonnepanelen op de panden. Op het gebied van mobiliteit laat ook het wagenpark een lager verbruik zien in 2019.
De gezamenlijke reductiedoelstelling is veertig procent in 2023 ten opzichte van 2018. Hoewel er nu dus al een kleine vermindering zichtbaar is, zal het effect van veel van de kernmaatregelen pas zichtbaar worden vanaf 2020. Daarbij zijn vooral het overstappen op groene stroom (uiterlijk 2023), verdere verduurzaming van het wagenpark en van het doelgroepenvervoer en een energieneutrale Gemeentewerf (uiterlijk 2023) belangrijke maatregelen.

Verbeteringen

Naast de eigenlijke reductiemaatregelen is afgelopen periode veel aandacht besteed aan onder andere interne communicatie, bewustwording en gedragsverandering. Ook zijn grote stappen gezet in het verbeteren van het inzicht in de energieverbruiken van het vastgoed en hebben alle aansluitingen van openbare verlichting inmiddels een slimme meter.
De klimaat- en energieambities hebben de organisaties gezamenlijk vastgelegd in het Klimaatplan. Daarin staan ook allerlei concrete maatregelen genoemd.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden