Arnhemse ambitie Doorbraak naar werk blijft overeind

Foto: Pixabay

Door de huidige coronacrisis neemt het aantal mensen in de bijstand per saldo toe. Toch is Arnhem voorzichtig optimistisch over het aantal mensen dat uitstroomt uit de bijstand.

In de maanden mei en juni 2020 was de uitstroom van mensen uit de bijstand in Arnhem gelijk aan, of zelfs een fractie beter, dan het landelijk gemiddelde, terwijl Arnhem daar in het verleden steeds onder bleef.

Beter en efficiënter

De ambitie van het college voor de lopende bestuursperiode was om qua uitstroom op dat gemiddelde te komen en daar bovenop nog eens vijfhonderd mensen extra aan een baan te helpen. “Die ambitie staat nog onverminderd overeind en we liggen op koers,” aldus verantwoordelijk wethouder Martien Louwers. Door de huidige coronacrisis neemt de instroom in de bijstand toe. Dat stelt veel gemeenten, waaronder ook Arnhem, voor een uitdaging.
Vandaag presenteerde het college van burgemeester en wethouders recente cijfers over de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in Arnhem. “We zitten nu in een crisis, de instroom in de bijstand neemt bij alle gemeenten in Nederland toe. Dat stelt ons voor een extra uitdaging. Wij zetten ons maximaal in om die Arnhemmers weer aan werk te helpen of indien nodig op een andere manier te ondersteunen. Door de reorganisatie en de nieuwe werkwijze die per 1 juni is ingegaan bij de afdeling Werk en inkomen, kunnen we dat ook veel beter en efficiënter doen,” aldus Louwers.

Meer mensen helpen met nieuwe werkwijze

Arnhemmers die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering worden sinds 1 juni in hun eigen wijk geholpen door een vast en vertrouwd contactpersoon. In zo’n persoonlijk gesprek kunnen ook andere onderwerpen aan de orde komen, bijvoorbeeld schulden. Ook daarmee wordt een inwoner dan geholpen. In de nieuwe wijkgerichte organisatie spreken de consulenten veel meer inwoners en zijn de contacten intensiever. De verwachting is dan ook dat de investeringen die nodig waren voor die reorganisatie, komend jaar hun vruchten zullen afwerpen.

Beperken van instroom

Naast het bevorderen van uitstroom uit de bijstand, zet Arnhem succesvol in op het voorkomen van instroom, onder andere via bemiddelen aan de poort. Mensen die net hun baan kwijt zijn en een uitkering komen aanvragen, zijn door deze bemiddeling vaak alweer aan het werk voordat er een uitkering wordt verstrekt.
Ook wordt ingezet op jongeren. Een voorbeeld is kwetsbare jongeren. Die kunnen moeilijk aan het werk  komen en worden soms al in het laatste schooljaar voorbereid op de stap naar werk. De begeleider van school legt contact met werkgevers en begeleidt de jongeren ook in de eerste periode van het werk. Er zijn goede ervaringen met deze warme overdracht. De gemiddelde instroom van nieuwe mensen in de bijstand was in Arnhem tussen juli 2019 en mei 2020 beduidend lager dan in andere gemDoorbraakeenten. Het aantal uitkeringsgerechtigden in Arnhem daalde sinds juli 2019 van 7794 naar 7499, maar steeg door de crisis weer naar 7691 (in juni 2020).

Meer Arnhemmers krijgen hulp bij schulden

De rapportage laat ook de ontwikkeling zien van armoede en schulddienstverlening. Wethouder Louwers constateert dat steeds meer mensen de weg naar de schulddienstverlening weten te vinden. “Erg dat zoveel mensen dit nodig hebben, maar wel goed om te merken dat we steeds meer mensen die het nodig hebben, weten te bereiken. We helpen ook steeds meer jongeren. Bij hen is het extra belangrijk dat zij perspectief voor de toekomst zien.” In heel 2019 hielp de gemeente via Plangroep 382 mensen. In de eerste helft van 2020 waren dat er al meer: 562, waarvan 110 jongeren tot 27 jaar.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden