Door lezen en schrijven kun je meedoen

Speciale ambassadeur Sahil Amar Aïssa
Foto: Annemieke van der Togt

Dit jaar blijkt meer dan ooit hoe belangrijk het is om geletterd te zijn. Door het Corona-virus verloopt communicatie vaak via geschreven en digitale middelen.

Maar dat gaat niet iedereen even makkelijk af. In de Week van Lezen en Schrijven van 7 tot en met 13 september worden mensen aangemoedigd een cursus te gaan volgen.

Moeite met lezen, schrijven en rekenen

Ongeveer acht procent* van de Arnhemmers heeft moeite met lezen en schrijven. Dat is niets om je voor te schamen. Niet iedereen heeft zijn school afgemaakt. Soms ging werk voor, of de zorg voor een van de ouders. Het is wel lastig als je moeite hebt met taal. En dat geldt ook voor rekenen en met de computer werken. Je hebt deze vaardigheden nodig om jezelf te kunnen redden, bijvoorbeeld om een bijsluiter te lezen of om online te bankieren. Of om leuke dingen te doen, zoals je kind voorlezen.
* Doelgroepenanalyse laaggeletterden / www.geletterdheidinzicht.nl, CINOP-ecbo, ROA en EtilLezen en Schrijven

Speciale ambassadeur

Sahil Amar Aïssa is dit jaar de speciale ambassadeur voor de Week van Lezen en Schrijven. De BNNVARA-presentator van het programma Make Holland Great Again is hiervoor door Stichting Lezen en Schrijven benaderd. Sahil: ““Ik wist niet eens dat laaggeletterdheid zo’n groot maatschappelijk probleem was in Nederland. Terwijl mijn ouders het ook zijn. Tijdens het maken van Make Holland Great Again viel mij op dat bijna niemand weet hoeveel mensen er last van hebben en wie dat dan zijn. En wat voor taboe eromheen hangt. Dit moet algemene kennis worden. We kunnen niet zomaar 2.5 miljoen mensen negeren. Dat zou geen optie moeten zijn.”

Woensdag 9 september Make Holland Great Again

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vinden in het hele land activiteiten plaats om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. De stichting werkt hierin samen met onder andere gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties. Woensdag 9 september staat onder meer het BNNVARA-programma Make Holland Great Again in het teken van laaggeletterdheid. De zestiende editie van deze themaweek, die voorheen de Week van de Alfabetisering heette, duurt nog tot en met zondag 13 september.

Volgen van lessen levert heel veel op

Uit onderzoek in de regio Midden-Gelderland ** blijkt dat het volgen van lessen heel veel oplevert. Als mensen hun basisvaardigheden verbeteren dan leidt dat tot betere kansen op de arbeidsmarkt. Deelnemers vonden een betaalde baan of gingen beter functioneren op de werkvloer. En dat niet alleen: de helft van de deelnemers ervaart een betere plek in de samenleving. Hij of zij ontmoet meer mensen, onderneemt meer, is assertiever geworden en neemt meer deel aan natuur- en sportactiviteiten. Met andere woorden: men gaat meedoen.
** Onderzoek uitgevoerd door Maurice de Greef, verbonden aan de universiteit van Maastricht en de universiteit van Brussel, als onderdeel van een landelijke monitor waar twaalf regio’s en gemeenten aan meedoen.

Stimuleren

Het is De Week van Lezen en Schrijven. In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor basisvaardigheden. En mensen worden aangemoedigd om zich aan te melden voor een cursus. De hulp van een partner of familielid is enorm belangrijk. Zij kunnen degene die moeite heeft met lezen en schrijven een steuntje in de rug geven. Een ex-laaggeletterde zegt: “Als familie moet je elkaar stimuleren. Dus als jouw broer of zus moeite heeft met lezen of schrijven, geef dan wat moed en vertrouwen. Geef ze een zetje in de rug om les te nemen.”

Aanbod

Er is in de regio Arnhem een gevarieerd cursusaanbod. Meestal zijn de lessen gratis. Een paar voorbeelden:
-Koken binnen je budget
-(Ver)kopen via Marktplaats
-Cursus Klik&Tik
-Cursus Digisterker
-Taalmaatje

Wil je hier meer over weten?

Doe je mee? Bel gratis 0800 – 023 4444, de landelijke lijn van Stichting Lezen en Schrijven. Een medewerker vraagt waar je woont. Je wordt dan terug gebeld door iemand die alles kan vertellen over wat je kunt leren in jouw eigen buurt. Je kunt ook bij Rijnstad kijken.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden