Betere kwaliteit door minder zorgaanbieders

Foto: Pixabay

Een betere kwaliteit van de zorg met minder zorgaanbieders en betere beheersbaarheid van de zorgkosten.

Met die uitgangspunten startte oktober een nieuwe regionale aanbesteding voor de inkoop van Wmo* (Wet maatschappelijke ondersteuning)- en Jeugdzorg. De aanbesteding is inmiddels afgerond en zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Betere kwaliteit

“Het doel blijft dat iedere Arnhemmer de zorg krijgt die hij nodig heeft,” zegt wethouder Wmo Roeland van der Zee. “Zorg die bovendien betaalbaar blijft voor de gemeente.” Wethouder jeugdzorg Hans de Vroome vult aan: “Daarnaast hebben we een veel beter toezicht op de kwaliteit geregeld. Zodat de zorg die onze inwoners krijgen ook op het goede niveau zit.”

Continuïteit van zorg

De nieuwe contractering is ingegaan op 1 juli 2020. Voor sommige inwoners betekent dit dat ze een andere zorgaanbieder krijgen voor de zorg die ze al ontvingen. In overleg van de sociale wijkteams wordt dan een overgangsperiode afgesproken om de verandering van aanbieder voor de inwoners zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Continuïteit van zorg staat voorop,” aldus Van der Zee. “Inwoners mogen niet tussen wal en schip vallen door deze verandering.”

Specialistische én lichte zorg

Het totaal aantal zorgaanbieders is meer dan gehalveerd van circa 900 naar circa 400. Dat komt met name door de kwaliteitseisen die gesteld zijn. De Vroome: “Minder zorgaanbieders betekent dat we ook beter toezicht kunnen houden op de kwaliteit. Daarnaast willen we vooral zorgaanbieders die specialistische maar ook lichte zorg kunnen verlenen. Zo kun je op tijd naar een lichtere vorm van zorg toe als dat kan. Dat is beter voor de inwoner omdat die dan dezelfde zorgaanbieder kan houden. Als je veel aanbieders hebt die óf alleen specialistische óf alleen lichte zorg leveren, dan kan dat niet zo makkelijk.”

Regionale samenwerking

De inkoop is uitgevoerd door Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland (SDCG). SDCG verzorgt de inkoop van Wmo zorg, Jeugdhulp, Activerend Werk, Beschermd Wonen en Verblijf voor en met elf Gelderse gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Ook is samengewerkt met zorgaanbieders, Adviesraden Wmo en Jeugdhulp Arnhem en het Jongerennetwerk.

*Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij (red.).

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden