Gemeente wil pilot met extra standplaatsen op woonwagenkampen

Foto: Googlestreetmaps

De gemeente wil binnen enkele jaren extra standplaatsen voor woonwagens realiseren. Dat staat in het plan van aanpak dat het college van B en W naar de raad heeft gestuurd.

Zo komt de gemeente tegemoet aan de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek, dat in 2019 werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat er in Arnhem behoefte is aan meer standplaatsen voor woonwagens.

Samenwerking

Bij het plan van aanpak heeft de gemeente samengewerkt met de Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem en woningcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal, de eigenaren van de meeste standplaatsen.

Kansrijke locaties

Het college wil als pilot op korte termijn extra standplaatsen realiseren met eventueel huurwagens. Uitbreiding van het woonwagenkamp op de Bethaniënstraat ligt voor de hand, omdat door de sanering van de grondwal er extra ruimte voor woonwagens ontstaat. De raad heeft voor uitbreiding van de locatie Bethaniënstraat al geld beschikbaar gesteld. Daarnaast wil de gemeente ook op een andere locatie aan de slag met uitbreiding van het aantal standplaatsen.Het bestaande woonwagenkamp aan de Frieslandsingel of aan de Gelderse Rooslaan is het meest kansrijk als uitbreidingslocatie, omdat daar nu al in principe ruimte beschikbaar is voor meer woonwagens. Een uitbreiding kan dan over een à twee jaar starten als de uitwerking en procedures succesvol verlopen.

Toewijzing

Ook moeten afspraken worden gemaakt over hoe standplaatsen en woonwagens aan nieuwe bewoners worden toegewezen. Het principe van samenleven in familieverband is daarbij essentieel in de woonwagencultuur. In de vervolgfase moeten dit verder worden uitgewerkt.

Eerste stap

“Mooi dat we nu aan de slag kunnen met extra standplaatsen,” aldus wethouder wonen Ronald Paping. “Daarmee krijgen de woonwagenbewoners eindelijk wat meer ruimte. Als gemeente vinden we dat woonwagenbewoners volgens hun tradities en culturele identiteit moeten kunnen leven. Dit is nog maar de eerste stap. Het blijft hier niet bij. Het is de bedoeling dat we na deze pilot meer mogelijkheden voor extra standplaatsen gaan onderzoeken.” Ook dat proces doet de gemeente samen met de huurdersvereniging en de corporaties.

Huurwagens

Op de Bethaniënstraat is ruimte voor drie tot zes extra woonwagens. Op de Frieslandsingel denkt men aan vier tot vijf extra woonwagens en op de Gelderse Rooslaan aan vier. Dit kunnen ook huurwagens zijn. Die wens is er vooral bij jongen bewoners, omdat die niet zomaar een eigen woonwagen kunnen kopen.
Uit datzelfde onderzoek bleek dat er in Arnhem behoefte is aan ongeveer honderd extra standplaatsen voor woonwagens. Op dit moment zijn er 128 standplaatsen op dertien locaties in Arnhem die verhuurd worden door de corporaties. De raad wordt vóór het einde van dit jaar geïnformeerd over de voortgang.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden