Cultuurregio 025 krijgt subsidie, ook voor mode en pop

Foto: Pixabay

De Raad voor Cultuur heeft gisteren haar adviezen voor de culturele basisinfrastructuur van Nederland gepresenteerd. In het advies staat welke culturele instellingen de komende vier jaar op een plek in de culturele basisinfrastructuur kunnen rekenen.

Dit houdt in wie in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk.

Erkenning voor kwaliteit in Oost-Nederland

Er is landelijke waardering voor een groot aantal instellingen uit cultuurregio 025 Arnhem Nijmegen, een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem en Nijmegen, provincie Gelderland en de cultuurnetwerken uit beide steden.
“We zijn blij met de aandacht van de Raad voor Cultuur voor regionale spreiding en vernieuwing,” zegt gedeputeerde cultuur Peter Drenth. “Het advies van de raad is een erkenning voor de kwaliteit die wij in Oost-Nederland te bieden hebben en de bijdrage die onze culturele instellingen leveren aan het totale aanbod in Nederland.” Voor meer informatie zie: Advies Raad voor Cultuur.

Mode en popcultuur

De Raad wil deze periode meer nieuwe vormen van kunst subsidiëren. Daarnaast moeten instellingen een breder publiek aanspreken. Noël Vergunst, wethouder cultuur van Nijmegen: “Met State of Fashion, De Nieuwe Oost, de Popronde en De Staat is er veel aandacht voor mode en popcultuur. Dat zijn twee kunstvormen die in Arnhem en Nijmegen stevig verankerd zijn. Zo kan Cultuurregio 025 verder gaan met de vernieuwing. De bundeling van krachten in de cultuurregio 025 heeft gewerkt.”

Regionale musea

Er is voor het eerst ook geld voor regionale musea. In Gelderland gaat dat om een samenwerking tussen Museum het Valkhof en Museum Arnhem. Met jaarlijks alternerende tentoonstellingen willen ze grotere en diverse groepen inwoners en bezoekers in de regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten kennis laten maken met onder meer de bestaande collecties.

Opnieuw positief advies

Phion (Het Gelders Orkest/Orkest van het Oosten), De Nieuwe Oost, Introdans en Oostpool waren al eerder onderdeel van de BIS (Basisinfrastructuur). Zij hebben opnieuw een positief advies gekregen. “Dat laat zien dat de basis van onze gezamenlijke infrastructuur wordt gewaardeerd en intact blijft. Daar kunnen we op voortbouwen,” vindt wethouder Hans de Vroome van Arnhem. Het Nederlands Openluchtmuseum dat nu nog onderdeel is van de BIS ontvangt vanaf 2021 subsidie vanuit de erfgoedwet.

Jeugdtheater

De Raad adviseert niet positief op de aanvraag van jeugdtheatergezelschap Kwatta. Provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen vinden het ontbreken van BIS-jeugdtheater voor deze regio een gemis. Daarom wordt graag gebruik gemaakt van het advies van de Raad aan de minister. Het doel is om samen met de provinciale en lokale overheden te bekijken hoe de komende jaren gebouwd kan worden aan versteviging van de jeugdpodiumkunsten in Gelderland.
De gemeenten en de provincie vinden het jammer dat een aantal aanvragen niet gehonoreerd is. Maar ze zien voor die instellingen positieve aanknopingspunten in de adviezen van de Raad.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden