Gemeente coulanter bij terugvordering schulden inwoners

Foto: Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem neemt extra maatregelen om te voorkomen dat bij inwoners schulden ontstaan door gemeentelijke belastingen of onterecht ontvangen uitkeringen. Dat staat in de brief die het college van B en W op 3 juni aan de gemeenteraad stuurde.

Met deze maatregelen voorkomt de gemeente Arnhem zoveel mogelijk dat inwoners door toedoen van de gemeente onnodige schulden maken. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 juli.

Nieuwe schulden voorkomen

Wethouders Martien Louwers (schulddienstverlening) en Ronald Paping (armoedebeleid) vinden de nieuwe maatregelen niet meer dan logisch. Eind 2019 nam de gemeente al maatregelen om bestaande schulden niet onnodig op te laten lopen. Dat waren bijvoorbeeld door geen incassokosten en rente over de schulden te berekenen. Ook werd voor bijstandschulden een soepeler kwijtscheldingsbeleid ingevoerd. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om juist te voorkomen dat er nieuwe schulden bij inwoners ontstaan door toedoen van de gemeente.

Kosteloze betalingsherinnering

Paping: “Voor de inning van de gemeentelijke belastingen voeren we een kosteloze betalingsherinnering in. Tot nu toe kreeg iemand meteen een aanmaning met extra kosten als de belasting niet op tijd betaald werd. En dat kon ook weer tot extra schuld leiden.”
Louwers: “Als gemeente zetten we ons extra in om schulden bij inwoners te voorkomen en op te lossen. Dan móet je ook kritisch kijken naar je eigen rol als schuldeiser. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat iemand door toedoen van de gemeente in de schulden komt.”

Minder snel terugvorderen

Wie onterecht teveel uitkering heeft ontvangen, moet het teveel ontvangen bedrag in principe aan de gemeente terugbetalen. Daar gaat de gemeente nu soepeler mee om. Zo zal de gemeente niet terugvorderen als de inwoner alle gevraagde informatie correct aanlevert. Noch zal de gemeente terugvorderen als de gemeente een beoordelingsfout maakt bij het toekennen van de uitkering en daardoor teveel uitkeert.
Het kan voorkomen dat de inwoner bij een wijziging in zijn situatie op tijd daarover gegevens verstrekt, maar de gemeente wijzigt of beëindigt de uitkering niet op tijd. Dan wordt de periode waarover wordt teruggevorderd verkort van zes maanden naar zes weken.

Voorkomen dat er iets mis gaat

Louwers: “We willen natuurlijk voorkomen dat er iets mis gaat en mensen teveel ontvangen uitkering moeten terugbetalen. Daar gaan we ons ook extra voor inzetten. We willen niet dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van een vergissing van ons.”
De gemeente denkt dat deze extra coulance jaarlijks circa €125.000 kost. Dat komt vooral door het versturen van extra betalingsherinneringen. Ook wordt er minder geld teruggevorderd.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden