Wijziging afvaltarieven gemeente Arnhem per 1 juli

Foto: Arnhem Nieuws

Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Je betaalt dan een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak. Door afval goed te scheiden heb je invloed op de hoogte van je afvalkosten.

Alle Arnhemse huishoudens betalen voor de periode 1 januari – 30 juni 2020 een vast bedrag (afvalstoffenheffing). Dit vaste bedrag is voor al je afval, ook voor het restafval. Je betaalt dus niets extra’s als je afval weggooit in de ondergrondse container

Afval is waardevol. Als afval goed gescheiden wordt, kan er veel hergebruikt worden, waarmee het een grondstof voor een nieuw product wordt. Daarom heeft het Rijk de ambitie voor alle gemeenten om op 75% hergebruik van afval te komen en 100 kg restafval per inwoner per jaar. Arnhem blijft op dit moment achter in deze doelstelling en produceert nog steeds veel (rest)afval. Arnhemse inwoners hebben in 2018 50% hergebruik van afval en 221 kg restafval. In het restafval, dat verbrand wordt, zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Er is dus nog veel te winnen voor Arnhem.

hergebruik en restafval 2018

Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Doel is minder restafval, meer hergebruik van waardevolle grondstoffen en ‘de vervuiler betaalt’. Arnhem heeft de ambitie om in 2020 te komen op 68% hergebruik van afval en 137 kg restafval per inwoner. Dit is beter voor het milieu, want door afvalscheiding en recycling worden grondstoffen gespaard en hoeft er minder afval verbrand te worden.

hergebruik en restafval doel 2020

Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Uit een vast lager tarief betaalt u de kosten om gescheiden afval zoals groente- fruit- en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, glas in te zamelen en te verwerken. Daarbovenop betaalt u per keer een bedrag (80 cent) als u restafval in de ondergrondse container gooit. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe lager de afvalkosten. Kortom: Afval scheiden loont!

illustratie afval scheiden loont

Per 1 juli 2020 veranderen de kosten voor afval. Dit betekent dat u in 2020 voor twee perioden aan aanslag afvalstoffenheffing ontvangt:

Afvalstoffenheffing 1 januari 2020 – 30 juni 2020 (één vast tarief)

 • Eenpersoonshuishouden  € 99,72
 • Meerpersoonshuishouden € 134,88

Afvalstoffenheffing 1 juli – 31 december 2020 (vast en variabel tarief)

  • Vast tarief voor alle huishoudens  € 81,30
  • Variabel tarief (per 30 liter afvalzak) € 0,80

Op basis van registratie op uw afvalpas ontvangt u begin 2021 een aanslag voor het aantal keren dat u afvalzakken heeft weggooit.
Het uiteindelijke tarief dat u gaat betalen is afhankelijk van het afvalscheidingsgedrag. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe lager de afvalkosten.

Fictieve voorbeelden gebaseerd op het nieuwe betaalsysteem (1 juli – 31 december 2020)

Wat dit nu concreet financieel voor eenpersoonshuishoudens of een meerpersoonshuishouden betekent is lastig aan te geven omdat er geen inzicht is in de persoonlijke situatie. Onderstaand een paar fictieve voorbeelden:

  • Piet en Fatima hebben 2 kinderen in de leeftijd van 12 en 14 jaar. Ze proberen in hun huishouden zo goed mogelijk afval te scheiden. In de keuken hebben ze speciale afvalbakken voor PBD-afval, gft-afval en restafval. Ook verzamelen ze glas voor de glasbak en papier gaat in de papiercontainer. Gemiddeld hebben ze 3 zakken van 30 liter per maand (3x 6 maanden = 18 restafvalzakken). Zij betalen dan € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 14,40 (18 restafvalzakken x € 0,80) = € 95,70.
  • Jeffrey en Petra hebben 3 kinderen in de leeftijd van 1, 3 en 5 jaar. Ook zij proberen in hun huishouden zo goed mogelijk afval te scheiden. Alleen hebben zij tijdelijk extra restafval, omdat ze voor hun jongste kind wegwerpluiers gebruiken. Gemiddeld hebben zij hierdoor 70 restafvalzakken in een half jaar.  Zij betalen € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 56,-  (70 restafvalzakken x € 0,80) = € 137,30.
  • Henk woont alleen. Hij wil best afval scheiden en heeft een aparte papierbak in zijn huis staan en hij brengt het glas naar de glascontainer. Hij houdt het plastic afval een beetje apart in een zakje, maar er verdwijnt regelmatig wat in de restafvalzak. Gemiddeld heeft hij 23 restafvalzakken per half jaar. Henk betaalt dan € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 18,40 (23 restafvalzakken x € 0,80) = € 99,70.
  • Peter en Kelly hebben geen zin om afval te scheiden en kiezen ervoor om al het afval in 1 restafvalzak te gooien. Gemiddeld hebben zij 5 restafvalzakken van 30 liter per week (3 x 26 weken = 78). Zij betalen € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 62,40 (78 restafvalzakken x € 0,80) = € 143,70.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden