Duizenden betaalbare woningen nodig in de regio Arnhem-Nijmegen

Foto: Gemeente Arnhem

De regio Arnhem-Nijmegen heeft dringend behoefte aan meer betaalbare woningen, met name in de steden Arnhem en Nijmegen. Tot 2030 moeten er 3.400-3.900 woningen per jaar bijgebouwd worden.

Het merendeel daarvan bestaande uit sociale huur of betaalbare koop. Dat blijkt uit het Woningmarktonderzoek, dat in opdracht van de regio Arnhem-Nijmegen werd uitgevoerd. Het rapport werd vrijdag 8 november gepresenteerd.

Behoefte aan betaalbare woningen

Volgens het onderzoek is er nu al een tekort van zo’n 5.800 woningen. Het liefst moeten de gemeenten dat inlopen. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen, zowel koop als huur. Uit het onderzoek blijkt dat er vooral weinig alternatieven zijn voor huishoudens die zijn aangewezen op betaalbare woningen. Dit komt met name door fors gestegen woningprijzen. Hierdoor groeit de behoefte aan sociale huurwoningen nog meer.
Gea Hofstede, wethouder Wonen van Rheden en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Wonen in de regio Arnhem-Nijmegen: “Dit onderzoek geeft ons richting bij het invullen van de grote woningbehoefte die er bestaat. Aan de hand van de uitkomsten kan gerichter gebouwd worden.”

Steeds meer kleine huishoudens

De onderzoekers constateren ook een steeds groter wordende mismatch tussen het huidige woningaanbod en de behoefte. Dat komt vooral doordat er steeds meer een- en twee-persoonshuishoudens zijn. Een van de redenen is de vergrijzing. Daarom is de vraag naar appartementen en woningen zonder verdieping gestegen.

Er zijn ook mensen die te veel verdienen om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Als zij te weinig verdienen voor een ‘traditionele’ koopwoning, hebben ze een probleem. De behoefte aan huurwoningen in het zogenaamde ‘middensegment’ en zeer betaalbare koopwoningen is, dus, groot. Dat vraagt om nieuwe typen woningen, zoals kleine appartementen.

Druk op de woningmarkt niet uniek

De druk op de woningmarkt is niet uniek voor de regio Arnhem-Nijmegen, constateren de onderzoekers. Zo heeft de rijksoverheid als één van haar speerpunten opgenomen dat de woningproductie omhoog moet. Terecht, vindt Gelders Gedeputeerde Wonen Peter Kerris: “Het onderzoek laat zien dat het woningtekort enorm is. We moeten samen aan de slag om de woningbouw te versnellen. Met gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven werkt de provincie aan een Actieplan Wonen. Hiermee willen we snel meer betaalbare woningen toevoegen voor starters, doorstromers en alleenstaanden.”

Beter inzicht in woningbehoefte

Companen is een gespecialiseerd adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving. Die heeft het woningmarktonderzoek in opdracht van de regio Arnhem-Nijmegen uitgevoerd. Doel van het onderzoek is dat de regio een beter inzicht krijgt in de regionale woningbehoefte. Met deze uitkomsten kunnen de gemeenten beter bepalen welke woningen en hoeveel er gebouwd moeten worden. Deze woningmarktonderzoeken worden sinds 2006 uitgevoerd. Het vorige was in 2017. Dit is een vervolg daarop.

De Regio Arnhem Nijmegen

De Regio Arnhem Nijmegen is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het regionale vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. Samen werken de gemeenten aan de ‘Gezonde Groei’ van de regio. Het is geen besluitvormend orgaan. Met de afspraken die de portefeuillehouders in regionaal verband in het PFO (Portefeuillehoudersoverleg) maken, adviseren zij hun colleges en raden. De uiteindelijke besluitvorming over voorstellen vindt in de individuele gemeenten plaats.

De volgende gemeenten maken deel uit van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Er wordt samengewerkt op 4 thema’s: Duurzaamheid, Economie, Wonen (& Leefomgeving)en Mobiliteit. Deze thema’s vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden