Ontwerper (Groen)

Het cluster OR richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem met als taak “Arnhem schoon, heel en veilig houden”.
Het cluster OR bestaat uit 7 afdelingen te weten, Ontwerp, Projectleiding & Directievoering, Gebieds- en Procesbeheer, Productbeheer, Wijkonderhoud, Stedelijk Onderhoud en Vergunningen & Toezicht.

article
46281
Het cluster OR richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in
https://arnhem.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181217/ontwerper-groen/
2018-12-17T12:47:19+02:00
Gemeenteberichten