Beheerder Stedelijk waterbeheer (1 fte)

We zoeken een beheerder met verstand van riolering voor het cluster Openbare Ruimte. Dit cluster richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem. De taak: Arnhem schoon, heel en veilig houden.

Bron: Gemeentenieuws