112

Gevangenisstraffen voor brandstichtingen in Arnhem

Foto: Rechtbank

De rechtbank veroordeelt een 39-jarige man uit Arnhem tot een gevangenisstraf van drie jaar voor twee brandstichtingen en een poging tot brandstichting in Arnhem. Zijn vriendin, een 43-jarige vrouw uit Arnhem, is ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden voor twee brandstichtingen in Arnhem.

De man stichtte in de nacht van 10 op 11 april 2020 brand aan een auto en een bestelbus in de Kapelstraat.

Brand sloeg over

De brand aan de bestelbus sloeg vervolgens over naar de voordeur van een woning aan de Kapelstraat. Verder maakte de man zich in de nacht van 20 op 21 april 2020 schuldig aan een poging tot brandstichting van een auto in de stad. Ten slotte stichtte de man in de nacht van 22 op 23 april 2020 brand aan een kliko en een auto. De brand aan de auto sloeg nog over naar een andere auto. De kliko stond tijdens de brand tegen de muur van een woning, zodat deze muur ook beschadigde.

Brand in bankstel

De vrouw stichtte in de nacht van 20 februari 2019 brand  aan een bankstel. Dit bankstel stond in een tunneltje onder woningen. Als gevolg van deze brand vatte ook het plafond van dit tunneltje vlam en moesten de daarboven gelegen woningen geëvacueerd worden. Daarnaast stak zij op 11 april 2020 een schutting in brand in de stad. De vrouw is vrijgesproken van de brandstichting aan een bromfiets op 21 oktober 2018.

Verklaring verdachten ongeloofwaardig

Op de zitting ontkenden de verdachten dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan de brandstichtingen en de poging daartoe. Zij verklaarden onder meer dat de in het dossier aanwezige WhatsApp-gesprekken gingen over hun vurige seksuele contact en niet over brandstichtingen. De rechtbank gaat hier niet in mee. De rechtbank oordeelt dat de WhatsApp-gesprekken wel degelijk gaan over de door verdachte gepleegde brandstichtingen en de poging daartoe.

Levensgevaar

De rechtbank houdt er bij  strafbepaling rekening mee dat het hier gaat om zeer ernstige strafbare feiten. Twee van de door de man gestichte branden leverden gevaar op voor personen die op dat moment in de woning verbleven. Bij de vrouw was er sprake daarvan bij een brand. De andere brand en de poging daartoe leverden gevaar op voor goederen die in de nabijheid stonden.

Impact slachtoffers

Tijdens de zitting verteleden enkele slachtoffers dat de branden grote invloed hebben gehad op hun psychische welzijn. Deze invloed bestaat nog tot op de dag van vandaag. De rechtbank weegt mee dat uit de WhatsApp-gesprekken blijkt dat de verdachten zich niets aantrokken van de gevolgen van hun handelen en dat zij hieraan zelfs een zeker genot ontleenden.

Maatschappelijke onrust

Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat de branden plaatsvonden terwijl Arnhem geteisterd werd door een reeks branden. De verdachten hebben met hun daden een bijdrage geleverd aan het ontstaan en vergroten van de maatschappelijke onrust.
Het verschil in de straffen tussen de verdachten kan worden verklaard door het verschil tussen het aantal feiten en de ernst van deze misdrijven.

Schadevergoedingen

De rechtbank veroordeelt de man tot het betalen van een schadevergoeding van €1.100,- aan de eigenaar van de Porsche. Ook moet hij €500,- schadevergoeding betalen aan de bewoners van het huis met de brandende voordeur. Tot slotte kent de rechtbank een schadevergoeding van €6.100,- toe aan de eigenaar van de bestelbus.

Bron: Rechtspraak

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden