112

Politie en OM Oost-Nederland intensiveren aanpak cybercrime

Foto: Politie Arnhem

Tijdens een persbijeenkomst in Arnhem werden gisteren de plannen van de politie en het OM voor 2019 uit de doeken gedaan. De focus ligt op cybercrime en ondermijning.

Sprekers tijdens de persbijeenkomst waren regioburgemeester Hubert Bruls, hoofdofficier van Justitie John Lucas en politiechef Oscar Dros. Dros legde aan de aanwezige pers uit waarom cybercrime en ondermijning het komende jaar opnieuw prioriteit hebben. “Het afgelopen jaar heeft de samenleving kunnen zien dat deze twee vormen van criminaliteit dichterbij komen en ernstiger zijn dan veel mensen denken. Daar werd door politie en partners al stevig op ingezet en dat daar gaan we ook in 2019 mee door.”

Klassieke criminaliteit daalt

De politie ziet al een paar jaar dat de klassieke vormen van criminaliteit afnemen. Deze trend zette ook in 2018 in Oost-Nederland door. Burgemeester Bruls is hier blij mee. “Het aantal woninginbraken is bijvoorbeeld afgenomen van circa 11.000 in 2014 tot 6.076 in 2018 en het aantal gevallen van diefstal van motorvoertuigen is bijna gehalveerd van circa 2.200 in 2014 naar 1.185 in 2018.”

Extra capaciteit voor cybercrime

De afgelopen jaren krijgt de politie steeds vaker te maken gekregen met cybercrime. Deze criminaliteit wordt steeds complexer en kent een toename in het aantal slachtoffers, economische schade en financieel gewin. Ook heeft het een grote impact op het veiligheidsgevoel van slachtoffers. In 2019 gaan politie en OM de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in Oost-Nederland verder intensiveren.

 

0